Wat zijn mijn taken op stage?

Het is nooit verkeerd om even te kijken wat jouw rol is binnen een bepaalde groep, welke taken je daar hebt en of je daar wel tevreden mee bent. Daarnaast weten ook niet veel mensen wat ik doe op mijn stage. Wat doe je als je student pedagogiek op speciaal onderwijs, welke taken heb je en kloppen deze taken bij jouw (toekomstige) beroep. Vandaag vertel ik je hoe mijn dag op stage eruit ziet er wat ik allemaal doe. 

Zoals ik al vertelde en je wellicht ook al weet, studeer ik hbo pedagogiek. Ik zit nu in leerjaar 1 en loop één dag in de week stage op speciaal onderwijs. Mijn klas bestaat uit jongens tussen de 9 en 11 jaar met leerachterstanden en sociaal-emotionele problemen. Hierbij komen ook labels als dyslexie en ADHD of ADD voor. De leerlingen krijgen les in niveau groepen en ze wisselen dus bij de vakken zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen en zo komen er telkens andere kinderen in mijn groep die allemaal bijna hetzelfde niveau hebben. Hierdoor kun je gerichter uitleg geven en worden ze niet onder- of overvraagd met opdrachtjes.

Mijn dagen beginnen om 8 uur ‘s ochtends. Dit is vaak nog niet zo spannend, de leerlingen zijn er dan nog niet. Op dat moment is het even alles klaarmaken voor de dag en eventueel belangrijke dingen bespreken voordat de leerlingen komen. Dit doe ik samen met mijn begeleider. Hierbij kijk ik ook even de map in van een leerling die ik begeleid met zijn dyslexie en ga ik eventueel in overleg met de leerkracht van die leerling als er dingen onduidelijk zijn of bijzonderheden zijn.

Om kwart voor 9 komen de leerlingen binnen en dan begint de dag. De leerlingen moeten dan hun verhaal kwijt, vaak zijn er al wat problemen die opgelost moeten worden (dingen die zijn voorgevallen de vorige dag of in de ochtend op het schoolplein).  De leerlingen zijn namelijk allemaal vrij snel op hun teentjes getrapt. De leerlingen lezen dan in hun boek tot 9 uur en dan begint de dag met de eerste wissel en hebben we het eerste vak. Bij spelling begeleid ik de leerlingen bij vragen van de opdrachten. Soms moet ik nog toetsjes afnemen die nog niet gemaakt zijn of waarbij er bij een specifieke leerling de toets volledig moet worden voorgelezen. Dit doe ik dan tijdens dit soort lessen. Na drie kwartier is de volgende les en wederom na drie kwartier is er pauze voor de leerlingen en gaan zij naar buiten.

Na de pauze staat er rekenen op het programma en hierbij begeleid ik een groepje leerlingen met een iets hoger niveau van rekenen. Ik geef hierbij uitleg van de opdracht en help ze daarna individueel bij vragen. Vervolgens hebben we taal en hierbij kijk ik eventueel wat opdrachten van de vorige lessen na, ben ik bezig met de voorbereidingen van andere opdrachten of bezig met mijn stageopdrachten. Het laatste kwartier van taal begeleid ik een leerling met dyslexie en doen wij samen wat opdrachten maken.

Vervolgens hebben de leerlingen een kwartier buiten spelen en bespreken wij de ochtend in de klas, daarna eten we samen met de leerlingen een boterham en na een kwartier is er nog een kwartier buiten voor de leerlingen en hierbij observeer ik een aantal leerlingen. Na de pauzes hebben de leerlingen verkeer en ben ik met twee leerlingen (apart van elkaar) individueel aan het werk om communicatie te verbeteren, maar ook inzicht te krijgen in zijn eigen gedrag door middel van opdrachtjes. Dit heb ik uit een heel leuk boek gehaald (lees hier de review van het boek, mocht je zelf kinderen hebben of met kinderen werken, is dit een heel leuk boek!) en daarmee zijn we nu bezig.

Vervolgens hebben de leerlingen gym en ben ik bezig met het schrijven van overdrachten naar de ouders over de twee leerlingen waarmee ik individueel werk. Daarnaast schrijf ik een overdracht naar ouders en begeleiders van de leerling met dyslexie die ik begeleid en maak ik eventueel nog wat taken in de klas af.

Negen van de tien keer zijn er na de gym weer problemen die we moeten oplossen en daar gaat de meeste tijd dan ook naar uit na de gym. Toch proberen we de dag nog een beetje leuk af te sluiten door de leerlingen een denkbeeldige pluim te geven en maken we één leerling ster van de dag (één leerling die er die dag bovenuit sprong met goed gedrag krijgt een kaartje en wordt op het bord geschreven).

Dan gaan de leerlingen naar huis en bespreken wij even hoe de dag is verlopen en gaan we nog wat dingen afmaken of voorbereiden. Zo ben ik de afgelopen weken bezig geweest met de voorbereidingen van de carnavalsviering, nieuwe projecten opzetten en mijn stageopdrachten. Rond half 5 / kwart voor 5 ben ik klaar op stage en is het weer tijd om naar huis te gaan.

Dit zijn zo’n beetje mijn taken op stage. Op dit moment ben ik ook bezig met schoolopdrachten die ik moet uitvoeren op stage en nieuwe projecten die ik wil opzetten en dit gebeurd ook allemaal tussendoor. Daarnaast hebben we onze handen vol aan de leerlingen en ben je geen seconde niets aan het doen.

Wat had jij verwacht wat mijn stage inhield?

1 Comment

  • Reply
    Tea
    februari 10, 2018 at 10:41

    Klinkt als een drukke stage! Lijkt me lastig om zo een groep te hebben waar je vaak problemen moet oplossen.

  • Leave a Reply